بازرسان
                                                
فریبرز شهرام فر
سمت : عضو اصلی           shahramfar@azarnezam.ir
میرسعید موسوی
سمت : عضو اصلی           moosavi@azarnezam.ir
حسین حسین پور
سمت : عضو اصلی


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Designed by Rman Co