واحدهای تولیدی استاندارد

96/11/10

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه  شماره 96/25489 تاریخ 96/10/3 به پیوست لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه ساختمان و همچنین فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مزید امتنان خواهد بود که به طرق مقتضی به مهندسان مجری و ناظر ساختمان،دفاتر طراحی و فنی و مهندسی اطلاع رسانی شود.

ساسان فرشی حق رو  - مدیر کل

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری شیمی

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری برق

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری مکانیک

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری مصالح

دانلود فهرست استانداردهای (اجباری/تشویقی)فرآورده های واحدهای تولیدی گروه مصالح ساختمانیتاریخ : 96/05/18

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام،

به پیوست  لیست جدید واحدهای تولیدی گروه مصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.مزید امتنان خواهد بود در صورت صلاحدید دستور فرمایید در سایت الکترونیکی آن سازمان نیز اطلاع رسانی شود

ساسان فرشی حق رو - مدیر کل اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

دانلود آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد                        تاریخ : 95/04/30

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام،

به پیوست آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه مصالح ساختمانی و معدنی جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.مزید امتنان خواهد بود جهت اطلاع رسانی در سایت الکترونیکی آن سازمان نیز منعکس شود.

ساسان فرشی حق رو - مدیر کل اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

دانلود آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد                         

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co