اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه در خصوص ممنوع بودن صدور پایان کار ساختمانی برای ساختمان های بدون گواهی استاندارد آسانسور#

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم و مهندسین ناظر و مجریان محترم سازمان می رساند باستناد ابلاغیه شماره 102227 مورخ 94/8/7 معاون محترم اجرائی ریاست جمهوری و نامه شماره 252/323 مورخ 98/1/18 مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی صدور پایان کار ساختمانی بدون صدور گواهی استاندارد آسانسور ممنوع بوده و پایان کار صادره از طرف سازمان پس از اخذ گواهی استاندارد تمامی آسانسورهای منصوبه و با در نظر گرفتن تاریخ اعتبار صادر خواهد گردید.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان در خصوص ارایه خدمات،پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاههای فنی در واحد ژئوتکنیک#

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان می رساند که ارایه خدمات ، پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاه های فنی در واحد ژئوتکنیک صرفا" با حضور مسئول فنی آزمایشگاه (شخص حقیقی امضاء کننده گزارش) مربوط به پرونده انجام گردیده و کنترل کنندگان محترم نیز از پاسخگوئی به افراد غیر مسئول خودداری خواهند نمود، ضمنا" خواهشمند است مالکین و کارفرمایان محترم مراحل کنترل پرونده را از مسئول آزمایشگاه طرف قرارداد خود پیگیری فرمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 31 فروردين 1398

نامه در خصوص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و ضوابط ملاک عمل این کمیسیون در بررسی و تشخیص اصول شهرسازی در ذیل تبصره یک ماده فوق الذکر#

دریافت تصویر نامه و تصویر ابلاغ مصوبه مورخ 95/9/22

پنجشنبه 29 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه طراحان درخصوص تکمیل جداول مشخصات پرونده و تطابق نقشه های طراحی شده در رشته های سازه،برق و مکانیک با نقشه های معماری#

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته های سازه،معماری،برق و مکانیک سازمان می رساند با توجه به اهمیت مقوله طراحی نسبت به  رعایت و تکمیل جداول مشخصات پرونده و مطابقت نقشه های طراحی شده در کلیه رشته های سازه،برق و مکانیک با نقشه های معماری اهتمام ویژه گردد، بدیهی است سازمان از اخذ نقشه های چهارگانه فاقد مشخصات جداول مربوطه خودداری نموده و مسئولیت عدم تطابق نقشه ها بر عهده طراح آن رشته می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

چهارشنبه 21 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه مهندسین طراح و کنترل کننده در خصوص عدم درج نام کارخانه در کلیه نقشه ها#

احتراما" بدینوسیله به اطلاع مهندسین طراح و کنترل کننده می رساند نظر به اینکه درج نام برند خاص (کارخانه) در کلیه نقشه ها، بویژه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی مجاز نبوده و مشکلاتی را در زمان اجرا و تهیه تجهیزات بوجود می آورد، لذا در طراحی و کنترل نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی صرفا" مشخصات فنی کامل لوازم و تجهیزات تاسیسات مربوطه قید گردیده و از درج نام کارخانه خاص جدا" پرهیز شود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 19 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی فعال در شهرستان تبریز در خصوص ارسال گزارشات مرحله ای پیشرفت عملیات ساختمانی از اول سال 98 ((جدید))#

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان فعال در شهرستان تبریز می رساند که باستناد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با عنایت به نامه شماره 89/106/57 مورخ 97/12/27 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مجدداً تاکید می گردد که گزارشات مرحله ای پیشرفت عملیات ساختمانی از اول سال 98 صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی امکانپذیر بوده و سازمان و شهرداری از قبول گزارشات مذکور بغیر از روش تعریف شده...

يکشنبه 18 فروردين 1398

اطلاعیه در خصوص ارائه و مشاهده گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر هر پرونده در سامانه یکپارچه شهرسازی ((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو جلسه هماهنگی مورخ 97/10/2 سازمان با معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز و پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان و پیرو نامه شماره 89/106/57 مورخ 97/12/27 معاونت شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز در راستای حذف بروکراسی و تسریع امور و ارایه گزارشات مرحله ای و مشاهده گزارشات مرحله ای کلیه مهندسین ناظر هر پرونده ، دریافت پیامک های مراحل اجراء ، چاپ گزارش گزارش کارکرد ، مشاهده...

يکشنبه 26 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران در خصوص رعایت شرایط دوربندی با مصالح بنائی در محل ایجاد راه پله در طراحی و کنترل پروژه ها#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران (سازه)  می رساند با توجه به ضوابط طراحی و کنترل ایمنی ساختمان ها مقرر فرمائید در طراحی و کنترل پروژه ها محل ایجاد راه پله در داخل زیر بنا و چه در خارج ساختمان (پله فرار) می بایست شرایط دوربندی با مصالح بنائی رعایت گردد و لذا ضروریست در محاسبات سازه ای راه پله ، شرایط مذکور مدل سازی و ضوابط سازه ای مربوط به صورت کامل رعایت گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 20 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 #

پیرو اطلاعیه شماره 97/30136 مورخ 97/12/2 سازمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می ­رساند که استفاده از ظرفیت سال 97 اعضاء تا آخر سال جاری معتبر بوده و تشکیل پرونده با ارائه مدارک و ضوابط مندرج در اطلاعیه قبلی و شرایط ذیل عملیاتی می­ گردد.پرونده ­هایی که در سال 97 برابر ضوابط اعلامی در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده­ اند می­ توانند نسبت به ثبت ظرفیت موقت ناظرین نیز اقدام نموده و بایستی برای پرونده ­های گروه های...

چهارشنبه 15 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظرین محترم رشته تاسیسات برقی ساختمان در خصوص لزوم استفاده از ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظرین محترم رشته تاسیسات برقی می رساند در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین و تصویب گردیده است و از تاریخ 97/12/15 لزوم استفاده از ویرایش سوم الزامی بوده و اعتبار ویرایش دوم (چاپ 82) منقضی بوده است و جهت طراحی تاسیسات برقی قابل استناد نمی باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سه شنبه 14 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه مالکین ،طراحان و ناظرین محترم در خصوص پرونده هایی تشکیل شده در سازمان قبل از تاریخ 97/8/15 #

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین و طراحان و ناظرین محترم محترم سازمان می­ رساند پیرو اطلاعیه شماره 97/18846 مورخ 97/7/30 سازمان پرونده­ هائی که قبل از مورخ 97/8/15 براساس تعرفه سال 96 در سازمان تشکیل گردیده و نسبت به واریز هزینه­ های خدمات مهندسی و سی درصد حق­ الزحمه نظارت اقدام نموده­ اند می­ بایست تا آخر سال جاری نسبت به اخذ تأییدیه نهائی پرونده و ارسال آن به شهرداری محترم مناطق اقدام نمایند در غیر این صورت مابه­ التفاوت تعرفه خدمات مهندسی سال 96 و 97...

دوشنبه 13 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص کنترل رعایت موارد ایمنی در کارگاههای ساختمانی#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو برگزاری جلسات کمیته ایمنی ساختمان ها و ابلاغیه شماره 97/85701 مورخ 97/11/27 اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و با توجه به اهمیت کنترل رعایت موارد ایمنی در کارگاههای ساختمانی نظیر نرده راه پله ها،پوشش چاله آسانسور،حصار کشی دور ساختمان و طبقات مقتضی است نسبت به بررسی موارد ایمنی اهتمام ویژه نموده و صحت نکات ایمنی را در گزارشات مرحله ای درج نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

يکشنبه 12 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص نظارت و تایید دستگاههای گاز سوز و پکیج شوفاژ دیواری دارای استاندارد ملی ایران#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند مطابق الزامات بند 17-7-1 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و نیز بخشنامه های صادره از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان می بایست دستگاه گاز سوز و متعلقات آن دارای علامت استاندارد بوده و ناظرین محترم مکانیک الزاما" تنها در صورتی مجاز به تایید پکیج شوفاژ دیواری می باشند که پکیج مجهز به دودکش دو جداره مورد تایید سازنده دستگاه و یا دودکش دارای استاندارد ملی ایران باشد و تایید دستگاه گاز...

يکشنبه 5 اسفند 1397

فراخوان جمع آوری نظرات و پیشنهادات در خصوص ساماندهی و بررسی جامع مسائل و مشکلات سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان#

با عنایت به ساماندهی و بررسی جامع مسائل و مشکلات سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و پیشکسوتان گرامی دعوت می گردد تا کلیه نظرات و پیشنهادات خود را در قالب راهکارهای عملی و قانونی در راستای بهینه نمودن خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی، به واحد مجریان سازمان ارائه فرمایند. در ضمن از بهترین نظرات اریه شده (عملی و سازنده) با تصویب هیئت مدیره سازمان تجلیل بعمل می آید.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

پنجشنبه 2 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co