عناوین آخرین مطالب:
يکشنبه 23 مهر 1396

اطلاعیه قابل توجه ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص نحوه استفاده از کار آزاد

با عنایت به مصوبه مورخ 96/7/15 هیأت­ مدیره محترم سازمان نحوه استفاده از کار آزاد ناظران محترم حقیقی و حقوقی بشرح ذیل اعلام می گردد:

الف - ناظران حقیقی: ناظران محترم حقیقی در صورت تمایل می­ توانند حداکثر 10%  را و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال بکار خود را در سال 96 با شرایط زیر و خارج از سیستم ارجاع، نظارت فعالیت نمایند.

1- ناظران حقیقی پایه 3 حداکثر دو پرونده تا سقف 400 مترمربع زیربنا برای هر پرونده

2- ناظران حقیقی پایه 2 حداکثر دو پرونده تا سقف 600 مترمربع زیربنا برای هر پرونده

3- ناظران حقیقی پایه 1 حداکثر دو پرونده تا سقف 800 مترمربع زیربنا برای هر پرونده

4- ناظران حقیقی پایه ارشد حداکثر دو پرونده تا سقف 1000 مترمربع زیربنا برای هر پرونده

ضمناً مصوبه فوق شامل پرونده ­های کمتر از سیصد مترمربع نبوده و مصوبات قبلی در خصوص پرونده­ های مذکور به قوت خود باقی می ­باشد.

 

ب –  ناظران حقوقی: ناظران محترم حقوقی در صورت تمایل می ­توانند با توجه به مصوبه مورخ 96/6/25 هیأت­ مدیره و مطابق مصوبه مورخ 96/2/26 هیأت چهار نفره محترم استان در سال 96 و با رعایت شرایط ذیل و خارج از سیستم ارجاع نظارت، در امر نظارت فعالیت نمایند.

1–  شرکت های حقوقی با میانگین ظرفیت کاری در 4 رشته اصلی (سازه، معماری، برق و مکانیک) زیر 50 هزار مترمربع، یک پرونده آزاد و حداکثر متراژ پرونده 15 درصد میانگین ظرفیت کاری در چهار رشته اصلی می­باشد.

2– شرکت های حقوقی با میانگین ظرفیت کاری در چهار رشته اصلی فوق ­الذکر از 50 تا 100 هزار مترمربع، دو پرونده آزاد و حداکثر متراژ دو پرونده 20 درصد میانگین ظرفیت کاری در چهار رشته اصلی می ­باشد.

3- شرکت های حقوقی با میانگین ظرفیت کاری در چهار رشته اصلی فوق ­الذکر بیش از 100 هزار مترمربع، سه پرونده آزاد و حداکثر متراژ سه پرونده 25 درصد میانگین ظرفیت کاری در چهار رشته اصلی می­ باشد.

تبصره 1: کار آزاد برای شرکت های حقوقی، صرفاً برای پرونده­های با زیربنای بالای 4000 مترمربع تلقی گردیده و زیربناهای کمتر از 4000 مترمربع بعنوان کار آزاد ارجاع نخواهد شد.

تبصره 2: برای پرونده­ هایی که 25% ظرفیت آزاد کمتر از متراژ پروژه باشد. شرکت حقوقی مجاز به استفاده از 50 درصد سهمیه کار آزاد سال آتی می­ باشد. (این تبصره فقط مشمول بند ج فوق می ­باشد)

تبصره 3: بندهای فوق به شرطی قابل اجرا خواهند بود که شرکت های حقوقی متقاضی کار آزاد لیست بیمه شرکت خود را به سازمان ارائه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co