پنجشنبه 17 اسفند 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 96 فقط تا آخر سال 96

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان استفاده از ظرفیت سال 96 تا آخر سال جاری معتبر بوده لذا ثبت ظرفیت سال جاری  با ارائه مدارک و رعایت شرایط به شرح ذیل اجرا خواهد شد  .

     1 - ارائه مجوز تهیه نقشه مربوط به سال جاری و سنوات معتبر قبلی

     2- تشکیل پرونده در واحد مربوطه با ارائه نقشه و فایل نقشه های اولیه حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 96/12/28

     3- ارائه فرم ثبت ظرفیت اشتغال بکار با مهر و امضاء مهندسان طراح و مشاور ژئوتکنیک و آزمایشگاه بتن یا جوش و درج آنها  در برنامه تندیس قبل از تاریخ مذکور

    4 - ارائه فیش پرداخت کلیه هزینه های کنترل طراحی و نظارت ، دفترچه خاک ، سازه نگهبان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سی درصد حق الزحمه ناظران بطور علی الحساب

    5- امکان تعویض طراحان ثبت ظرفیت شده بدون ارائه انصراف از نامبردگان مقدور نخواهد بود .

لازم به توضیح است متقاضیان محترم پرونده هایی را که در مهلت مذکور با ارائه نقشه های اولیه در سامانه تندیس تشکیل داده اند بایستی تا آخر اردیبهشت سال 97 پرونده مذکور را نهایی کرده و نامه ثبت ظرفیت را جهت ارائه به شهرداری محترم مناطق دریافت نمایند بدیهی است در غیر اینصورت ثبت ظرفیت پرونده ها و حق الزحمه خدمات مهندسی  بر  اساس دستورالعمل های سال 97  انجام خواهد شد .                                         

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 

 


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co