يکشنبه 23 ارديبهشت 1397

نامه مدیر کل امور شهرسازی استان به شهرداریهای مناطق تبریز در خصوص ضمیمه نمودن مدارک مورد نیاز مهندسین معرفی شده به شورای انتظامی

جناب آقای قنبر فکری

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه دو تبریز

جناب آقای محمد شاهد خطیبی

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه ده تبریز

جناب آقای احد مهرافروز

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه سه تبریز

جناب آقای بهرام صادق زاده

سرپرست محترم معاونت شهرسازی شهرداری منطقه شش تبریز

جناب آقای محمدرضا رضایی

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه هفت تبریز

جناب آقای شهرام عباسی

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه هشت تبریز

جناب آقای سیروس مختاری

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه چهار تبریز

جناب آقای حسین غفاری

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه پنج تبریز

جناب آقای رضا احمدی

معاون محترم شهرسازی  منطقه یک تبریز

جناب آقای عباس مهدی پور

معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه نه تبریز

سلام علیکم،

احتراما"، پیرو مکاتبات قبلی صورت گرفته در خصوص ارسال پرونده به همراه کلیه ضمائم و مستندات به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متاسفانه مشاهده می گردد شهرداری های مناطق هنگام معرفی مهندسین خاطی به شورای انتظامی مدارک مورد نیاز را ضمیمه ننموده که باعث تطویل بررسی پرونده و ایجاد بروکراسی زاید می گردد فلذا با توجه به اهمیت موضوع و تبعات حقوقی آن ضمن صدور دستور همکاری مضاعف با شورای انتظامی، اقدامات مقتضی جهت تسریع روند بررسی پرونده اتخاذ گردد.

ولی عبدالهی -مدیر کل امور شهرسازی

جهت دریافت نامه اینجا کلیک نمایید.


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co