دوشنبه 7 خرداد 1397

اطلاعیه قابل توجه مالکین محترم وکلیه ناظرین محترم معماری و ناظرین هماهنگ کننده در خصوص الزامی بودن نماسازی برای سطوح نمایان ساختمان

بدین وسیله به اطلاع مالکین محترم وکلیه ناظرین محترم معماری و ناظرین هماهنگ کننده می رساند با عنایت به اهمیت مقوله نما در ساخت و ساز های شهری و باستناد نامه شماره 41049/57 مورخ 96/7/1 معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز و مستنداً به بند     4-4-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مشخصات عمرانی نما سازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز مبنی بر الزامی بودن نما سازی برای سطوح نمایان ساختمان ، ضروری است مالکین محترم در صورتیکه قصد تغییر نمای ساختمان خود را داشته باشند ، قبل از اجرا ، نسبت به اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت اجرای نمای ساختمان بدون اخذ مجوز و اصلاحیه پروانه ساختمانی ناظرین محترم معماری بایستی موارد تخلف در خصوص تغییر نما را به مرجع صدور پروانه ساختمانی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان بصورت کتبی اعلام نمایند .

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co