سه شنبه 9 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص الزامی بودن رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند نظر به اهمیت موضوع رعایت درز انقطاع در ساختمانهای در حال احداث به استناد بند 6-11-14 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و بند 1-4-1 آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 زلزله) ، رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب الزامی بوده و ناظرین محترم می بایست در تمامی مراحل ساخت نسبت به کنترل آن اقدام و تائیدیه اجرای آن را در گزارشات مرحله ای درج نموده و در صورت تخلف ، با توجه به اهمیت موضوع و جهت جلوگیری از تضییع حقوق همسایگی (املاک مجاور) ، اقدام لازم برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی ساختمان را جهت رعایت و اصلاح آن به سازمان و مرجع صدور پروانه و مجری مربوطه معمول دارند .

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co