عناوین آخرین مطالب:
يکشنبه 17 آذر 1398

اطلاعیه قابل توجه مجریان حقیقی و حقوقی در خصوص استعلام بیمه جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیازآور شرکتهای حقوقی و مجریان حقیقی((جدید))

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 6/11/97 و به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبه مورخ 29/10/97 هیئت مدیره سازمان،از مورخ 1/11/98 جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیازآورشرکت های حقوقی و مجریان حقیقی، بهنگام ثبت پرونده جدید برای مجریان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی از سایر ارگانهای بیمه ای استعلام بعمل می آید. لذا ضروریست قبل از ارائه هرگونه تعهد و قرارداد با مالکین، نسبت به تطبیق وضعیت بیمه ای خود با شرایط مذکورو اخذ جوابیه استعلام از ارگانهای ذکر شده، اقدام مقتضی بعمل آورند.

 


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co