اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
دوشنبه 7 خرداد 1397

اطلاعیه قابل توجه مالکین محترم وکلیه ناظرین محترم معماری و ناظرین هماهنگ کننده در خصوص الزامی بودن نماسازی برای سطوح نمایان ساختمان #

بدین وسیله به اطلاع مالکین محترم وکلیه ناظرین محترم معماری و ناظرین هماهنگ کننده می رساند با عنایت به اهمیت مقوله نما در ساخت و ساز های شهری و باستناد نامه شماره 41049/57 مورخ 96/7/1 معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز و مستنداً به بند 4-4-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مشخصات عمرانی نما سازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز مبنی بر الزامی بودن نما سازی برای سطوح نمایان ساختمان ، ضروری است مالکین محترم در صورتیکه قصد تغییر نمای...

چهارشنبه 2 خرداد 1397

اطلاعیه قابل توجه مجریان و ناظران محترم سازمان در خصوص استفاده از بتن تولید شده در تمامی کارخانجات تولید بتن دارای استاندارد #

بدینوسیله به اطلاع کلیه مجریان، ناظران محترم عضو سازمان می­ رساند که مالکین محترم فعال در امر ساخت و ساز می ­توانند بتن مورد نیاز ساختمان خود را مطابق با مشخصات مندرج در نقشه ­های مصوب از تمامی کارخانجات تولید بتن دارای استاندارد از مراجع ذیصلاح تهیه و تأمین نمایند. بدیهی است با ناظران و مجریانی که تأکید بر استفاده از یک کارخانه خاص را داشته باشند برابر مقررات رفتار خواهد شد. ...

يکشنبه 26 فروردين 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی و مهندسین هماهنگ کننده در خصوص مقیاس نقشه های ارائه شده#

بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی سازمان و مهندسین هماهنگ کننده می رساند باستناد نامه شماره 17/57 مورخ 97/1/15 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز ، نظر به ضرورت سامان دهی نما و سیمای ساختمانهای شهری و لزوم کنترل نماهای ساختمانی جهت صدور پروانه بر حسب مقررات ملی ساختمان و ضوابط مصوب طرح های توسعه شهری بطوریکه در چک لیست کنترل طراحی معماری سازمان نیز درج گردیده لازم است مقیاس نقشه های ارائه شده شامل نما های شمالی ، جنوبی،...

يکشنبه 27 اسفند 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان،ناظرین،مجریان حقیقی و حقوقی در خصوص انجام خدمات مهندسی برای احداث ساختمان کارگری و دیوارکشی مزارع #

بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان،ناظرین،مجریان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند مطابق ابلاغیه مدیر کل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام خدمات مهندسی برای احداث ساختمان کارگری(حداکثر تا 50 متر مربع) و دیوار کشی در مزارعی که دارای مجوز لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر مراجع مربوطه باشد استفاده از خدمات مهندسی یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال بکار در رشته عمران یا صلاحیت های مورد نیاز بلامانع است.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 26 اسفند 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان،ناظرین و مجریان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از بلوک شیشه ای مشجر در کلیه قطعات شمالی در سطح شهرستان تبریز#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان، ناظرین، مجریان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند که در طراحی ، نظارت و اجرای کلیه قطعات شمالی در سطح شهرستان تبریز صرفا" دیوار از حد شمالی پاسیو بدون ایجاد سقف در طبقات و با استفاده از بلوک شیشه ای مشجر ضخیم استاندارد و بدون دید و ثابت و غیر قابل بازشو احداث گردد ضمنا" جهت ایجاد سیمای بصری در دیوار قطعه شمالی مشرف به ملک مجاور می بایست مالکین قطعات شمالی نسبت به نماسازی با استفاده از مصالح مقاوم و هماهنگ با نمای اصلی...

پنجشنبه 17 اسفند 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 96 فقط تا آخر سال 96 #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان استفاده از ظرفیت سال 96 تا آخر سال جاری معتبر بوده لذا ثبت ظرفیت سال جاری  با ارائه مدارک و رعایت شرایط به شرح ذیل اجرا خواهد شد  .     1 - ارائه مجوز تهیه نقشه مربوط به سال جاری و سنوات معتبر قبلی     2- تشکیل پرونده در واحد مربوطه با ارائه نقشه و فایل نقشه های اولیه حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 96/12/28     3- ارائه فرم ثبت ظرفیت اشتغال...

پنجشنبه 3 اسفند 1396

اطلاعیه قابل توجه کلیه طراحان،ناظران و مجریان در خصوص استفاده از بلوکهای سیمانی دارای استاندارد و مورد تأیید مرکز تحقیقات مسکن،راه وشهرسازی #

احتراما"، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان، ناظران و مجریان محترم عضو سازمان می رساند که در نقشه های معماری منظور از درج بلوک سیمانی برای استفاده در دیوارهای پیرامونی، صرفا" بلوکهای سیمانی دارای استاندارد  و مورد تأیید مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی(از جمله لیکا) بوده و استفاده از بلوکهای سیمانی فاقد تأییدیه های قید شده در فوق، بصورت تک جداره در دیوارهای پیرامونی مغایر مباحث و مقررات ملی ساختمان بوده و ناظران جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی و تبعات قانونی...

شنبه 28 بهمن 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران محترم حقیقی،حقوقی سازمان در خصوص استفاده از ظرفیت اشتغال سال 96 #

بدینوسیله به اطلاع تمامی طراحان و ناظران محترم حقیقی و شرکتهای حقوقی عضو سازمان می رساند که به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان استفاده از ظرفیت اشتغال سال 1396 اعضاء محترم تا آخر سال جاری معتبر خواهد بود و قابل انتقال به سال 1397 نخواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه 18 بهمن 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان، ناظرین،سازندگان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از بلوک های پلی استایرین استاندارد #

بدینوسیله به استناد تصمیمات اتخاذ شده در ششمین جلسه کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان مورخ 5/11/96 ،به اطلاع طراحان و ناظرین و سازندگان حقیقی و حقوقی محترم عضو سازمان می رساند که با توجه به تبعات جبران ناپذیر استفاده از بلوک های پلی استایرین غیر استاندارد و خطر آفرینی زیاد این بلوکها در حریقهای احتمالی ،ضروریست کارفرمایان را ملزم به تهیه بلوکهای استاندارد از کارخانه های مورد تایید اداره استاندارد و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی (لیست آنها در سایت...

شنبه 14 بهمن 1396

اطلاعیه قابل توجه مجریان محترم حقیقی و حقوقی و ناظرین سازه سازمان در خصوص پروژه های دارای زیرزمین #

احتراما" به استناد مصوبه کارگروه مخاطرات زلزله استان در پروژه های که دارای زیرزمین می باشند ضرروی است بعداز انجام عملیات خاکبرداری، آدرس ملک را به سامانه 9909180027 ارسال تا کارشناسان محترم سازمان زمین شناسی نسبت به بازدید اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

سه شنبه 10 بهمن 1396

نامه در خصوص لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه ساختمان و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری #

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمانبا سلام و احترام،بازگشت به نامه  شماره 96/25489 تاریخ 96/10/3 به پیوست لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه ساختمان و همچنین فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مزید امتنان خواهد بود که به طرق مقتضی به مهندسان مجری و ناظر ساختمان،دفاتر طراحی و فنی و مهندسی اطلاع رسانی شود.ساسان فرشی حق رو  - مدیر کلدانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده...

شنبه 7 بهمن 1396

اطلاعیه در خصوص الزام ثبت مشخصات کارت مهارت فنی عوامل اجرایی کارگاه در شناسنامه فنی ساختمان#

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند باستناد بند 7-1-6 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و الزام ثبت مشخصات کارت مهارت فنی عوامل اجرایی کارگاه در شناسنامه فنی ساختمان ، ضروریست موضوع فوق الذکردر کارگاه ساختمانی کنترل و در گزارشات مرحله ای و صورتجلسات کارگاهی قید گردد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه 27 دي 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی و مهندسین هماهنگ کننده در خصوص درج جداول کلیات مربوط به هر رشته در نقشه های ساختمانی #

پیرو اطلاعیه شماره 95/20356 مورخ 95/10/1 سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان حقیقی و حقوقی و مهندسین هماهنگ کننده عضو سازمان می­ رساند به استناد ماده 5 و 6 دستورالعمل شماره 29594/100/02 مورخ 95/6/21 صدور شناسنامه فنی پیش ­فروش آپارتمانها (ابلاغی وزارت محترم راه و شهرسازی) جداول کلیات مربوط به رشته­ های سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی بایستی در نقشه ­های مربوطه درج و تکمیل گردد و از مورخ 96/7/15 به بعد ارسال نامه تأییدیه نقشه­ ها به شهرداری جهت اخذ...

چهارشنبه 27 دي 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظرین و مجریان حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی و بکارگیری شیشه ها #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظرین و مجریان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند رعایت مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و نشریه های مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور در طراحی و بکارگیری شیشه ها در بازشوها و نماهای شیشه ای الزامی می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

چهارشنبه 27 دي 1396

اطلاعیه قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص طراحی و کنترل نماز خانه در مجتمع های تجاری،اداری و خدماتی جدبدالاحداث #

بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان حقیقی و حقوقی محترم سازمان می رساند که در اجرای ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و به منظور توسعه فضاهای مذهبی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مساجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادتی، تربیتی،اجتماعی، فرهنگی، مالکان مجتمع های تجاری، اداری  و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند لذا در طراحی و کنترل طراحی پرونده های مذکور موضوع بند فوق رعایت و نسبت به اجرای آن...

 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co