فرم ها و مدارک مورد نیاز

فرم های بخش کنترل خدمات مهندسی

نامه عدم دسترسي مالك به ناظر
دریافت نمونه  قرارداد طراحی
برگ تعهد اجرا
برگ تعهد نظارت
برگ تایید نقشه های محاسباتی ساختمان
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه ناظرین
فرم تعویض ناظر
فرم توافق مالي بين ناظرين قبلي و جديد و مالك
فرم تعویض طراح
فرم تعویض مجری
فرم تمدید پروانه ساختمانی
فرم صورتجلسه تمهیدات زمستانی
قرارداد تیپ نظارت
فرم گزارشات مرحله ای
فرمهای گزارشات مرحله ای نقشه برداری
چک لیست ها
چك ليست كنترل روش طراحي و محاسبات سازه(بالكن مازاد بر 70%)
صورت جلسه اجرایی کارگاهی
چک لیست مشخصات نمای ساختمان
چک لیست اختصاصی محور تاریخی - فرهنگی مطابق با دستورالعمل طراحی و اجرای نما در این محور
مجوز شروع عملیات اجرایی
برگه اعلام پایان عملیات ساختمان
فرم تایید نقشه های مصوب به عنوان نقشه های چون ساخت (ازبیلت)
فرم درخواست ثبت سهمیه
فرمهای شناسنامه فنی و شهرسازی واحد ساختمانی بر اساس قانون پیش فروش ساختمان
مجموعه ضوابط اجرایی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی 
برگ کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی در نقشه های طراحی ساختمان
فرم درخواست کنترل پلان پارکینگ
موارد کنترلی در پلان پارکینگ
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق
دستور العمل نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی
دستورالعمل طراحی سیستم های آتشنشانی

فرم قرارداد پیشنهادی ارائه خدمات مهندسی ساختمان نمونه برداری بتن


 فرم ها و چك ليست هاي مربوط به مكانيك خاك (ژئوتكنيك)

فرم تعويض آزمايشگاه ژئوتكنيك

فرم تعويض آزمايشگاه بتن

فرم درخواست كنترل گزارش اصلاحيه ژئوتكنيك

چك ليست كنترل دفترچه ژئوتكنيك

فرم تاييد عدم نياز به انجام مطالعات ژئوتكنيك براي سازه هاي زير 4 سقف

گزارش بازديد گمانه

چك ليست كنترل گزارشات سازه نگهبان

برگ گزارش نتايج آزمايش بتن

چك ليست ارزيابي انطباق نتايج اوليه گزارش ژئوتكنيك با وضعيت ساختگاه

چك ليست ارزيابي خطر گودبرداري

فرم قرارداد پیشنهادی ارائه خدمات مهندسی ساختمان تهیه دفترچه ژئوتکنیک (مکانیک خاک)


جداول کلیات درنقشه های سازه، معماری، مکانیک و برق مربوط به صدورشناسنامه پیش فروش ساختمان

فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های سازه
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های معماری
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های مکانیک
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های برق

فرم عضویت

فرمها و مدارک لازم جهت عضویت در سازمان

فرم های صدور و تمدید پروانه اشتغـــال بکار

مدارک و فرمهای لازم جهت اخذ پروانه اشتغال بکار حقیقی 
مدارک لازم جهت تمدید پروانه اشتغال بکار حقیقی
مدارک و فرمهای لازم جهت تمدید و اصلاح پروانه اشتغال بکار سازندگان حقیقی و حقوقی
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقي موضوع ماده14و15(طراح و ناظر حقوقي)
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال تبصره 4 ماده 11 (مشاور حقوقي)
فرم تقاضای تمدید و اصلاح پروانه اشتغال بکار مشاوران، طراحان و ناظران

اصلاحیه شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ( دانلود شیوه نامه )


فرم و مدارک لازم جهت تاسیس و تمدید دفتر طراحی

مدارك لازم جهت تأسيس دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
موافقت نامه عضويت در دفتر مهندسي طراحي ساختمان
فرم تقاضای تمدید و اصلاح مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال بكار خدمات آزمايشگاهي(شخص حقوقي)
فرم درخواست تغييرات پروانه اشتغال اشخاص حقوقي

فرم ها و قراردادهای مجریان

قراردادهای تیپ اجرای ساختمان
شیوه نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان
قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (کاربرگ الف)
قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزد (کاربرگ ب)
قرارداد اجرای ساختمان (پیمان  مدیریت کاربرگ ج)
شرایط خصوصی قرارداد
برگ تعهد اجرا
معرفی مسئول اجرای کارگاه
فرم  تعهدنامه مالک در اتمام مدت قرارداد
 لیست گزارش تعداد و متراژ کارکرد مجریان حقیقی و حقوقی

تفکیک طبقات آپارتمانها

نکات مهم

نرم افزارها


کنترل و بازرسی گاز

چک لیست نظارت بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار  1/4psi  (خانگی/ تجاری )

صورتجلسه تحویل لوله کشی گاز


اظهار نامه مالیاتی

فرم شماره دو اظهارنامه مالیاتی  اشخاص حقیقی جایگزین دفتر "درآمد و هزینه" مودیان حقیقی

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co