فرم های مورد نیاز

فرم های بخش کنترل خدمات مهندسی

فرم درخواست پرداخت حق الزحمه ناظرین
فرم صورتجلسه تمهیدات زمستانی
قرارداد تیپ نظارت 1394
دانلود گزارشات مرحله ای
چک لیست ها
مجوز شروع عملیات اجرایی
برگه اعلام پایان عملیات ساختمان
فرم درخواست ثبت سهمیه
فرمهای شناسنامه فنی و شهرسازی واحد ساختمانی بر اساس قانون پیش فروش ساختمان
مجموعه ضوابط اجرایی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی 
برگ کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی در نقشه های طراحی ساختمان
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق
دستور العمل نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی
دستورالعمل طراحی سیستم های آتشنشانی

جداول کلیات درنقشه های سازه، معماری، مکانیک و برق مربوط به صدورشناسنامه پیش فروش ساختمان

فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های سازه
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های معماری
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های مکانیک
فایل جدول کلیات مربوط به رشته­ های برق

فرم عضویت

فرمها و مدارک لازم جهت عضویت در سازمان

فرم های صدور و تمدید پروانه اشتغـــال بکار

مراحل تحویل مدارک صدور پروانه اشتغال
مدارک و فرمهای لازم جهت اخذ پروانه اشتغال بکار حقیقی 
مدارک لازم جهت تمدید پروانه اشتغال بکار حقیقی
مدارک و فرمهای لازم جهت تمدید و اصلاح پروانه اشتغال بکار سازندگان حقیقی و حقوقی
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقي موضوع ماده14و15(طراح و ناظر حقوقي)
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال تبصره 4 ماده 11 (مشاور حقوقي)
فرم تقاضای تمدید و اصلاح پروانه اشتغال بکار مشاوران، طراحان و ناظران

اصلاحیه شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ( دانلود شیوه نامه )


فرم و مدارک لازم جهت تاسیس و تمدید دفتر طراحی

مدارك لازم جهت تأسيس دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
موافقت نامه عضويت در دفتر مهندسي طراحي ساختمان
فرم تقاضای تمدید و اصلاح مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی
مدارک و فرمهای لازم جهت صدور پروانه اشتغال بكار خدمات آزمايشگاهي(شخص حقوقي)

فرم ها و قراردادهای مجریان

قراردادهای تیپ اجرای ساختمان
شیوه نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان
قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (کاربرگ الف)
قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزد (کاربرگ ب)
قرارداد اجرای ساختمان (پیمان  مدیریت کاربرگ ج)
شرایط خصوصی قرارداد
برگ تعهد اجرا
معرفی مسئول اجرای کارگاه
 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Designed by Rman Co