اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
پنجشنبه 2 خرداد 1398

قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 صرفاً برای گروه های(ج و د)((جدید))#

با عنایت به اطلاعیه شماره 98/3032 مورخ 98/2/19 سازمان در خصوص پرونده های سال 97 که در سامانه تندیس تشکیل پرونده     گردیده اند بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می­رساند باستناد مصوبه مورخ 28/2/98 هیات مدیره سازمان با توجه به اتمام مهلت مقرر در اطلاعیه فوق الذکر برای پرونده های گروه های ساختمانی الف و ب استفاده از سهمیه سال 97 قابل تمدید نبوده و تائید نهایی پرونده های مذکور براساس دستورالعمل و ظرفیت سال 98 اعمال می...

پنجشنبه 2 خرداد 1398

اطلاعیه د ر خصوص اجباری بودن اخذ تاییدیه استاندارد برای پلکانهای برقی و پیاده روهای محرک نصب شده در اماکن دولتی و خصوصی از اول سال 98 #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند با عنایت به ضرورت کنترل و حفظ ایمنی پلکانهای برقی و پیاده روهای منصوبه در اماکن دولتی و خصوصی ضروری است تمامی پلکانهای برقی و پیاده روهای محرک که از اول سال 98 نصب می گردند مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری بوده و ملزوم به اخذ تاییدیه استاندارد و مطابق با استاندارد ملی می باشد و مجددا تاکید می گردد صدور پایانکار در پروژه های مذکور منوط به اخذ تائیدیه ایمنی از سوی...

پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97#

پیرو اطلاعیه ­های قبلی سازمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می ­رساند که پرونده­ هائی که در سال 97 برابر ضوابط اعلامی در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده ­اند و نسبت به ثبت ظرفیت موقت اقدام نموده ­اند می­ بایست برای پرونده­ های گروه های ساختمانی (الف، ب و ج) حداکثر تا پایان اردیبهشت و برای ساختمان های گروه (د) حداکثر تا پایان خرداد سال 98 تأیید نهایی اخذ نموده و ثبت ظرفیت قطعی گردیده و به شهرداری اسال گردد. بدیهی...

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین و سازندگان محترم در خصوص استفاده از سامانه نظارت عالیه موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان#

بدینوسیله به اطلاع کلیه سازندگان و ناظرین محترم عضو سازمان می رساند که سامانه نظارت عالیه موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد استفاده کارشناسان نظارت عالیه کل کشور قرار گرفته و با توجه به اینکه ساختمان هایی که توسط کارشناسان نظارت عالیه ماده 35 بازدید می شود و در سامانه فوق لیست می گردد و در صورت داشتن نواقص و ایرادات در پرونده، مکاتباتی با مراجع صدور پروانه،ادارات و نهادهای مرتبط صورت می گیرد و ناظرین و سازندگان محترم می توانند با مراجعه...

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398

اطلاعیه مهم قابل توجه ناظران و طراحان محترم در خصوص الزامی بودن رعایت تعداد کار مجاز در امر طراحی و نظارت#

بدینوسیله به اطلاع تمامی ناظران و طراحان محترم عضو سازمان می­ رساند که به استناد نامه شماره 94/50/87711 مورخ 94/12/26 مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان و مصوبه مورخ 98/2/7 هیأت­مدیره محترم سازمان، در قبول پرونده­ ها رعایت تعداد کار مجاز در امر طراحی و نظارت به استناد بندهای 5-3-1 و 14-1-1 و مفاد جدول شماره 1 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط ناظران و طراحان الزامی می­ باشد.بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد موارد مزبور بر عهده متقاضیان امر خواهد بود....

دوشنبه 16 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در رشته معماری در خصوص ضرورت رعایت دستورالعمل طراحی نما#

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در رشته های معماری می رساند ضرورت رعایت دستورالعمل طراحی نما، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز(مصوبه بند 9 صورتجلسه مورخ 10/10/96 کمیسیون ماده 5) الزامی بوده و توسط واحد کنترل طراحی معماری سازمان بررسی و در صورت عدم رعایت موارد مذکور پرونده جهت اصلاح لازم عودت داده خواهد شد. ضمنا" رعایت عدم بکارگیری مصالح سنگین منجمله مصالح سنگی در نماهای ساختمانی بیش از 5 طبقه از کد مبنا الزامی...

شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه در خصوص ممنوع بودن صدور پایان کار ساختمانی برای ساختمان های بدون گواهی استاندارد آسانسور#

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم و مهندسین ناظر و مجریان محترم سازمان می رساند باستناد ابلاغیه شماره 102227 مورخ 94/8/7 معاون محترم اجرائی ریاست جمهوری و نامه شماره 252/323 مورخ 98/1/18 مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی صدور پایان کار ساختمانی بدون صدور گواهی استاندارد آسانسور ممنوع بوده و پایان کار صادره از طرف سازمان پس از اخذ گواهی استاندارد تمامی آسانسورهای منصوبه و با در نظر گرفتن تاریخ اعتبار صادر خواهد گردید.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان در خصوص ارایه خدمات،پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاههای فنی در واحد ژئوتکنیک#

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان می رساند که ارایه خدمات ، پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاه های فنی در واحد ژئوتکنیک صرفا" با حضور مسئول فنی آزمایشگاه (شخص حقیقی امضاء کننده گزارش) مربوط به پرونده انجام گردیده و کنترل کنندگان محترم نیز از پاسخگوئی به افراد غیر مسئول خودداری خواهند نمود، ضمنا" خواهشمند است مالکین و کارفرمایان محترم مراحل کنترل پرونده را از مسئول آزمایشگاه طرف قرارداد خود پیگیری فرمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 31 فروردين 1398

نامه در خصوص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و ضوابط ملاک عمل این کمیسیون در بررسی و تشخیص اصول شهرسازی در ذیل تبصره یک ماده فوق الذکر#

دریافت تصویر نامه و تصویر ابلاغ مصوبه مورخ 95/9/22

پنجشنبه 29 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه طراحان درخصوص تکمیل جداول مشخصات پرونده و تطابق نقشه های طراحی شده در رشته های سازه،برق و مکانیک با نقشه های معماری#

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته های سازه،معماری،برق و مکانیک سازمان می رساند با توجه به اهمیت مقوله طراحی نسبت به  رعایت و تکمیل جداول مشخصات پرونده و مطابقت نقشه های طراحی شده در کلیه رشته های سازه،برق و مکانیک با نقشه های معماری اهتمام ویژه گردد، بدیهی است سازمان از اخذ نقشه های چهارگانه فاقد مشخصات جداول مربوطه خودداری نموده و مسئولیت عدم تطابق نقشه ها بر عهده طراح آن رشته می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

چهارشنبه 21 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه مهندسین طراح و کنترل کننده در خصوص عدم درج نام کارخانه در کلیه نقشه ها#

احتراما" بدینوسیله به اطلاع مهندسین طراح و کنترل کننده می رساند نظر به اینکه درج نام برند خاص (کارخانه) در کلیه نقشه ها، بویژه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی مجاز نبوده و مشکلاتی را در زمان اجرا و تهیه تجهیزات بوجود می آورد، لذا در طراحی و کنترل نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی صرفا" مشخصات فنی کامل لوازم و تجهیزات تاسیسات مربوطه قید گردیده و از درج نام کارخانه خاص جدا" پرهیز شود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 19 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی فعال در شهرستان تبریز در خصوص ارسال گزارشات مرحله ای پیشرفت عملیات ساختمانی از اول سال 98 #

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان فعال در شهرستان تبریز می رساند که باستناد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با عنایت به نامه شماره 89/106/57 مورخ 97/12/27 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مجدداً تاکید می گردد که گزارشات مرحله ای پیشرفت عملیات ساختمانی از اول سال 98 صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی امکانپذیر بوده و سازمان و شهرداری از قبول گزارشات مذکور بغیر از روش تعریف شده...

يکشنبه 18 فروردين 1398

اطلاعیه در خصوص ارائه و مشاهده گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر هر پرونده در سامانه یکپارچه شهرسازی #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو جلسه هماهنگی مورخ 97/10/2 سازمان با معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز و پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان و پیرو نامه شماره 89/106/57 مورخ 97/12/27 معاونت شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز در راستای حذف بروکراسی و تسریع امور و ارایه گزارشات مرحله ای و مشاهده گزارشات مرحله ای کلیه مهندسین ناظر هر پرونده ، دریافت پیامک های مراحل اجراء ، چاپ گزارش گزارش کارکرد ، مشاهده...

يکشنبه 26 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران در خصوص رعایت شرایط دوربندی با مصالح بنائی در محل ایجاد راه پله در طراحی و کنترل پروژه ها#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران (سازه)  می رساند با توجه به ضوابط طراحی و کنترل ایمنی ساختمان ها مقرر فرمائید در طراحی و کنترل پروژه ها محل ایجاد راه پله در داخل زیر بنا و چه در خارج ساختمان (پله فرار) می بایست شرایط دوربندی با مصالح بنائی رعایت گردد و لذا ضروریست در محاسبات سازه ای راه پله ، شرایط مذکور مدل سازی و ضوابط سازه ای مربوط به صورت کامل رعایت گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 20 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 #

پیرو اطلاعیه شماره 97/30136 مورخ 97/12/2 سازمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می ­رساند که استفاده از ظرفیت سال 97 اعضاء تا آخر سال جاری معتبر بوده و تشکیل پرونده با ارائه مدارک و ضوابط مندرج در اطلاعیه قبلی و شرایط ذیل عملیاتی می­ گردد.پرونده ­هایی که در سال 97 برابر ضوابط اعلامی در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده­ اند می­ توانند نسبت به ثبت ظرفیت موقت ناظرین نیز اقدام نموده و بایستی برای پرونده ­های گروه های...

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co