پنجشنبه 22 فروردين 1398

آگهی استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد سامانه ارسال پیام کوتاه خود را از طریق استعلام قیمت  به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان می توانند در صورت تمایل به شرکت در استعلام با مشخصات زیر، نسبت به تکمیل و تحویل آن در پاکت سربسته و ممهور به مهر شرکت ،به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخه  05/02/1398   اقدام نمایند.

سازمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار می باشد.

از درج هرگونه توضیحات اضافی در فرم استعلام خودداری گردد. در صورت درج توضیحات استعلام از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برروی پاکت درج شود :" مربوط به استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه"


دانلود فرم استعلام


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co