اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
يکشنبه 26 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران در خصوص رعایت شرایط دوربندی با مصالح بنائی در محل ایجاد راه پله در طراحی و کنترل پروژه ها#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی رشته عمران (سازه)  می رساند با توجه به ضوابط طراحی و کنترل ایمنی ساختمان ها مقرر فرمائید در طراحی و کنترل پروژه ها محل ایجاد راه پله در داخل زیر بنا و چه در خارج ساختمان (پله فرار) می بایست شرایط دوربندی با مصالح بنائی رعایت گردد و لذا ضروریست در محاسبات سازه ای راه پله ، شرایط مذکور مدل سازی و ضوابط سازه ای مربوط به صورت کامل رعایت گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 20 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 ((جدید))#

پیرو اطلاعیه شماره 97/30136 مورخ 97/12/2 سازمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می ­رساند که استفاده از ظرفیت سال 97 اعضاء تا آخر سال جاری معتبر بوده و تشکیل پرونده با ارائه مدارک و ضوابط مندرج در اطلاعیه قبلی و شرایط ذیل عملیاتی می­ گردد.پرونده ­هایی که در سال 97 برابر ضوابط اعلامی در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده­ اند می­ توانند نسبت به ثبت ظرفیت موقت ناظرین نیز اقدام نموده و بایستی برای پرونده ­های گروه های...

چهارشنبه 15 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظرین محترم رشته تاسیسات برقی ساختمان در خصوص لزوم استفاده از ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظرین محترم رشته تاسیسات برقی می رساند در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین و تصویب گردیده است و از تاریخ 97/12/15 لزوم استفاده از ویرایش سوم الزامی بوده و اعتبار ویرایش دوم (چاپ 82) منقضی بوده است و جهت طراحی تاسیسات برقی قابل استناد نمی باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سه شنبه 14 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه مالکین ،طراحان و ناظرین محترم در خصوص پرونده هایی تشکیل شده در سازمان قبل از تاریخ 97/8/15 ((جدید))#

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین و طراحان و ناظرین محترم محترم سازمان می­ رساند پیرو اطلاعیه شماره 97/18846 مورخ 97/7/30 سازمان پرونده­ هائی که قبل از مورخ 97/8/15 براساس تعرفه سال 96 در سازمان تشکیل گردیده و نسبت به واریز هزینه­ های خدمات مهندسی و سی درصد حق­ الزحمه نظارت اقدام نموده­ اند می­ بایست تا آخر سال جاری نسبت به اخذ تأییدیه نهائی پرونده و ارسال آن به شهرداری محترم مناطق اقدام نمایند در غیر این صورت مابه­ التفاوت تعرفه خدمات مهندسی سال 96 و 97...

دوشنبه 13 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص کنترل رعایت موارد ایمنی در کارگاههای ساختمانی#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو برگزاری جلسات کمیته ایمنی ساختمان ها و ابلاغیه شماره 97/85701 مورخ 97/11/27 اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و با توجه به اهمیت کنترل رعایت موارد ایمنی در کارگاههای ساختمانی نظیر نرده راه پله ها،پوشش چاله آسانسور،حصار کشی دور ساختمان و طبقات مقتضی است نسبت به بررسی موارد ایمنی اهتمام ویژه نموده و صحت نکات ایمنی را در گزارشات مرحله ای درج نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

يکشنبه 12 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص نظارت و تایید دستگاههای گاز سوز و پکیج شوفاژ دیواری دارای استاندارد ملی ایران#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند مطابق الزامات بند 17-7-1 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و نیز بخشنامه های صادره از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان می بایست دستگاه گاز سوز و متعلقات آن دارای علامت استاندارد بوده و ناظرین محترم مکانیک الزاما" تنها در صورتی مجاز به تایید پکیج شوفاژ دیواری می باشند که پکیج مجهز به دودکش دو جداره مورد تایید سازنده دستگاه و یا دودکش دارای استاندارد ملی ایران باشد و تایید دستگاه گاز...

يکشنبه 5 اسفند 1397

فراخوان جمع آوری نظرات و پیشنهادات در خصوص ساماندهی و بررسی جامع مسائل و مشکلات سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان#

با عنایت به ساماندهی و بررسی جامع مسائل و مشکلات سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و پیشکسوتان گرامی دعوت می گردد تا کلیه نظرات و پیشنهادات خود را در قالب راهکارهای عملی و قانونی در راستای بهینه نمودن خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی، به واحد مجریان سازمان ارائه فرمایند. در ضمن از بهترین نظرات اریه شده (عملی و سازنده) با تصویب هیئت مدیره سازمان تجلیل بعمل می آید.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

پنجشنبه 2 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97


سه شنبه 30 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص اخذ پرینت گزارش عملکرد اعضا در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند که امکان اخذ پرینت گزارش عملکرد اعضا در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز (Esup) مقدور می باشد لذا جهت دسترسی به خدمات معاونت محترم شهرسازی، مطابق راهنمای مندرج در سایت سازمان نسبت به تکمیل خود اظهاری و ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیراهنمای تکمیل خوداظهاری و ثبت نام در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز

سه شنبه 23 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان در خصوص ثبت نام در سایت تامین اجتماعی و اخذ گذر واژه#

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 97/11/6 این سازمان در خصوص کنترل سوابق بیمه ای سازندگان حقیقی و حقوقی(مجریان)، ضروریست جهت امکان کنترل سوابق بیمه ای خود، نسبت به ثبت نام در سایت تامین اجتماعی و اخذ گذر واژه اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 14 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص امکان معرفی ناظر جانشین در کارگاه ساختمانی #

دانلود فرم معرفی ناظر جانشین

سه شنبه 9 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص الزامی بودن رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند نظر به اهمیت موضوع رعایت درز انقطاع در ساختمانهای در حال احداث به استناد بند 6-11-14 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و بند 1-4-1 آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 زلزله) ، رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب الزامی بوده و ناظرین محترم می بایست در تمامی مراحل ساخت نسبت به کنترل آن اقدام و تائیدیه اجرای آن را در گزارشات مرحله ای درج نموده و در صورت تخلف...

شنبه 6 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه سازندگان حقیقی و حقوقی در خصوص استعلام بیمه از سازمان تامین اجتماعی در هنگام ثبت پرونده جدید#

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 96/6/20 و به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبه مورخ 97/10/29 هیئت مدیره سازمان، از مورخ 97/12/1 جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیاز آور شرکت های حقوقی و مجریان حقیقی، به هنگام ثبت پرونده جدید برای مجریان از سازمان تامین اجتماعی استعلام بعمل می آید و در صورتیکه در سه ماه گذشته بیمه از طریق خود شرکت یا بصورت خویش فرمایی یا از...

دوشنبه 1 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در کارگاههای ساختمانی#

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می­ رساند نظر به افزایش ساختمان های در دست احداث با سازه های فولادی ،جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حوادث و تلفات جانی و مالی ،ضروریست با جدیت مضاعف نسبت به رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در کارگاههای ساختمانی اهتمام لازم داشته و در صورت لزوم، می توانند جهت صدور دستور توقف اجرای عملیات ،مکاتبات لازم با شهرداری های مربوطه بعمل آورند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

دوشنبه 1 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه مهندسین رشته معماری در خصوص ارایه امکان دسترسی معلولین در نقشه های معماری ساختمانها و اماکن با کاربری های عمومی،مجتمع های مسکونی#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظران محترم حقیقی و حقوقی  در رشته معماری می رساند به استناد بند 2 مصوبه مورخ 97/9/11 ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب استان و باستناد ماده 4 قانون حمایت از معلولان محترم مصوب 96/12/20 و پیرو نامه شماره 71421/57 مورخ 97/10/19 معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز نسبت به ارایه امکان دسترسی معلولین در ساختمانها و اماکن با کاربری های عمومی ، مجتمع های مسکونی در نقشه های معماری اهتمام ویژه نموده و شرایط لازم برای بهره...

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co