شنبه 23 تير 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

اطلاعیه‌ها و اخبار واحد مهندسی

اطلاعیه لازم الاجرا بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403

زمان انقضا استفاده از ویرایش چهارم مبحث 17

يکشنبه بیستم خرداد 1403

ارائه خدمات منوط به عضویت در سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

يکشنبه بیستم خرداد 1403

تعرفه خدمات مهندسی استان آذربایجان شرقی در سال 1403

يکشنبه سیزدهم خرداد 1403
دوشنبه هفتم خرداد 1403