يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

گروه های تخصصی

گروه تخصصی معماری
۱ رضا میکائیلی  
۲ شهاب آدم نوه سی  
۳ بیتا باقری  
۴ نیما ولی زاده  
۵ محمدرضا رسول زاده باغمیشه  
۶ قربان محبوبی  
۷ علی صالحی پور  
گروه تخصصی عمران
۱ یونس بقایی رئیس
۲ امیر تقی زاده نائب رئیس
۳ افشین روا عضو اصلی
۴ علیرضا سپاس حکم آبادی عضو اصلی
۵ محمدحسین متین پور عضو اصلی
۶ علی نعمتی عضو اصلی
۷ یاشار یثربی نیا عضو اصلی
گروه تخصصی مکانیک
۱ محمد حسن جعفری پایدار رئیس
۲ جعفر لطفی نایب رئیس
۳ حسن نظری دبیر
۴ یداله بلغند عضو اصلی
۵ علی جدی عضو اصلی
۶ عبدالناصر عمرانی عضو اصلی
۷ کاظم فتح الهی عضو اصلی
گروه تخصصی برق
۱ بهرام فرهخت رئیس
۲ آیدین سخاوتی نایب رئیس
۳ محمدعلی توکلی قاضی جهانی دبیر
۴ سیامک اسمعیلی عضو اصلی
۵ بهمن اشکریز عضو اصلی
۶ ایرج دهناد عضو اصلی
۷ رویا صادقی نهر عضو اصلی
گروه تخصصی شهرسازی
۱ رسول وظیفه شناس رئیس
۲ نادر بقایی مهر نائب رئیس
۳ مهدی علیلو دبیر
۴ سهیلا حمیدزاده عضو اصلی
۵ منوچهر زرنشانی اصل عضو اصلی
۶ عباسعلی فلاح عضو اصلی
۷ اکبر مددی عضو اصلی
 گروه تخصصي نقشه برداري
۱ حبیب لطف الهی یقین رئیس
۲ ابوالفضل رنجبر نائب رئیس
۳ ملوس زمان زاده دبیر
۴ شهرام بایبوردی عضو اصلی
۵ محمود حسین زاده اصل عضو اصلی
۶ اصغر راست بود عضو اصلی
۷ فرهنگ صابری فر عضو اصلی
کمیسیون ترافيك
۱ اکبر آذرنژاد  
۲ سیدمحمدعلی اصغری زنوزی  
۳ جمال الدین حسین خواه  
۴ جعفر رحمانی  
۵ اسحق رسولی سرابی  
۶ روح الله رضایی  
۷ جعفر قاسم پور