يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

تاریحچه سازمان

به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب۱۳۵۶/۶/۶ و در اجرای دستور جناب آقای مهندس کازرونی وزیر محترم مسکن و شهر سازی در خصوص تأسیس سازمانهای نظام مهندسی استانها که در سال ۱۳۶۹ صادر گردیده و به دنبال اولین کنگره سازمان نظام مهندسان کشور که در ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۷۰ در شهر اصفهان و با شرکت سازمانهای نظام مهندسی ۱۱ استان و حضور مقامات سیاسی و اجرائی آن استان به منظور حل و فصل مسائل مشترک سازمانها و با پیام مقام محترم ریاست جمهور کار خود را آغاز کرد و درباره موضوعاتی در چهار محور:
۱- فرم تشکیلات سازمانهای نظام مهندسی
۲- روابط سازمانهای مذکور با دستگاههای اجرائی و سایر سازمانهای عمومی و خصوصی
۳- ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- حمایت از اعضاء سازمانها و عرضه خدمات به آنها
بحث و بررسی و تبادل نظر گردید. اولین اجلاس مجمع عمومی سازمانهای (نظام معماری و شهر سازی) و (نظام ساختمان و تأسیسات) استان آذربایجا نشرقی متشکل از ۶۶۴ عضو در تاریخ ۷۰/۴/۱۹ در آمفی تآتر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تشکیل و با نظارت هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره و شورای انتظامی انتخاب بعمل آمد. اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۷۰/۵/۸ تشکیل و انتخابات داخلی را انجام داد.