شنبه 26 خرداد 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

اطلاعیه‌ها و اخبار واحد روابط عمومی

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403

اطلاعیه لازم الاجرا بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403

زمان انقضا استفاده از ویرایش چهارم مبحث 17

يکشنبه بیستم خرداد 1403

ارائه خدمات منوط به عضویت در سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

يکشنبه بیستم خرداد 1403

مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان ۴ و ۵‌ مرداد برگزار می‌شود

شنبه نوزدهم خرداد 1403

آگهی واگذاری پوشش بیمه ای تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضا و کارکنان و مسئولیت حرفه ای اعضا

چهارشنبه شانزدهم خرداد 1403

شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

چهارشنبه شانزدهم خرداد 1403

اطلاعیه در خصوص طراحان و ناظران حقوقی ماده 14 شیوه نامه

چهارشنبه شانزدهم خرداد 1403