شنبه 26 خرداد 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

آرشیو اطلاعیه ها

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

(168)

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

پنجشنبه 24 خرداد 1403
اطلاعیه لازم الاجرا بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه لازم الاجرا بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

(324)

اطلاعیه لازم الاجرا بودن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه 23 خرداد 1403
زمان انقضا استفاده از ویرایش چهارم مبحث 17

زمان انقضا استفاده از ویرایش چهارم مبحث 17

(551)

زمان انقضا استفاده از ویرایش چهارم مبحث 17

يکشنبه 20 خرداد 1403
ارائه خدمات منوط به عضویت در سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

ارائه خدمات منوط به عضویت در سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

(10901)

ارائه خدمات منوط به عضویت در سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

يکشنبه 20 خرداد 1403
آگهی واگذاری پوشش بیمه ای تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضا و کارکنان و مسئولیت حرفه ای اعضا

آگهی واگذاری پوشش بیمه ای تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضا و کارکنان و مسئولیت حرفه ای اعضا

(1291)

آگهی واگذاری پوشش بیمه ای تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضا و کارکنان و مسئولیت حرفه ای اعضا

چهارشنبه 16 خرداد 1403
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

(423)

شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

چهارشنبه 16 خرداد 1403
اطلاعیه در خصوص طراحان و ناظران حقوقی ماده 14 شیوه نامه

اطلاعیه در خصوص طراحان و ناظران حقوقی ماده 14 شیوه نامه

(825)

اطلاعیه در خصوص طراحان و ناظران حقوقی ماده 14 شیوه نامه

چهارشنبه 16 خرداد 1403
تعرفه خدمات مهندسی استان آذربایجان شرقی در سال 1403

تعرفه خدمات مهندسی استان آذربایجان شرقی در سال 1403

(5649)

تعرفه خدمات مهندسی استان آذربایجان شرقی در سال 1403

يکشنبه 13 خرداد 1403
اطلاعیه نحوه فعالیت سازمان در 16 و 17  خرداد

اطلاعیه نحوه فعالیت سازمان در 16 و 17 خرداد

(1132)

اطلاعیه نحوه فعالیت سازمان در 16 و 17 خرداد

يکشنبه 13 خرداد 1403
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز

(1366)

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز

دوشنبه 7 خرداد 1403